Ελεύθερη εντυποδιανομή (free promo in and out store)

Letterbox

Ελεύθερη εντυποδιανομή (free promo in and out store)

Στόχος αυτής της υπηρεσίας μία πολύ πιο μαζική διανομή ανά περιοχή. Ως «ελεύθερη εντυποδιανομή» ορίζεται η προώθηση της επιχείρησής σας με εμφάνιση του προϊόντος μέσω διανομής  φυλλαδίων σε αυτοκίνητα, πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, περαστικούς, καφετέριες, παραλίες, σούπερ μάρκετ κ.α.